(Oι κωδικοί 037-038 - Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.)
 
Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές για την συμπλήρωση της Δ.Φ.Ε είναι η προσημ-πληρωμένοι  κωδ.037-038 προκειμένου ο φορολογούμενος αγρότης να τύχη των ευεργετημάτων της μείωσης του φόρου ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
 Βάση της:Αριθ.πρωτ.:360/26071/1.3.2016 Εγκύκλιου δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζει: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για την εγγραφή του στο Μ.Α.Α.Ε( στο άρθρο 1 του ν.4389/2016 προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα ως και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ήτοι την φυτική, ζωική ή αλιευτική παραγωγή ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση).
Με την εγκύκλιο 212/104087/15-4-2022 του Υπ.ΑΑΤ, διευκρινίζει σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων :
α) Έως και την ημερομηνία λήξης της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε. λαμβάνονται υπόψη:
αα) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2020, σε συσχέτιση με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2020 και την Ε.Α.Ε. έτους 2021, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
αβ) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση με την Ε.Α.Ε. έτους 2021.
β) Από την ημερομηνία λήξης υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και την Ε.Α.Ε. έτους 2022, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
γ) Η Ε.Α.Ε. έτους 2022, εφόσον υποβάλλεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται υπόψη, σε συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2021, για τη χορήγηση βεβαιώσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:
γα) Στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μ.Α.Α.Ε., και ειδικότερα με την υπ' αριθμ. 909/61979/27.5.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.
γβ) Στους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον έχει γίνει ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση της εικόνας επιχείρησης (στοιχεία Μητρώου-Επιχείρησης) από την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής πύλης my AADE ή με τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου στη ΔΟΥ.
δ) Οι επαγγελματίες αγρότες για τους οποίους δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, κατά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, δύνανται να απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.), τα οποία κατόπιν διοικητικού ελέγχου θα χορηγούν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη από την ψηφιακή εφαρμογή. Η αποστολή αρχείων στην Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχιστεί με αρχεία τα οποία θα δημιουργούνται από την επεξεργασία των δεδομένων της εφαρμογής Μ.Α.Α.Ε.
Σχετικά με τους επαγγελματίες αγρότες «νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα», στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση εντός τους έτους 2022, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των Α.Φ.Μ. στην Α.Α.Δ.Ε., για περαιτέρω έλεγχο και την απόδοση της έκπτωσης φόρου κατά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, είναι η υποβολή της Ε.Α.Ε. έτους 2021.
  ε) Στις περιπτώσεις υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 με επιφύλαξη, για τη χορήγηση Βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου). Τα οικονομικά στοιχεία θα εξετάζονται από τα προσκομιζόμενα αντίγραφα, της υποβληθείσας με επιφύλαξη Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2021 και της αντίστοιχης Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Στις περιπτώσεις αυτές, θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τ.Α.Α.Ε. η εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μ.Α.Α.Ε., αλλά δεν θα του χορηγείται η βεβαίωση εγγραφής. Η Α.Α.Δ.Ε., θα ενημερώνεται από το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για την προσυμπλήρωση των κωδικών 037-038.
Τσουκαλάς Γ. Νίκος
Λογιστής α΄ τάξης