ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • Ανακοίνωση Γιάννη Ντόζη (Κάτοικος Μπόχαλης)
 
«ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΠΌΧΑΛΗ.
ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΥΘΙΖΌΜΕΝΟ ΜΠΑΛΚΌΝΙ ΤΗΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ.
ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΝΙΚΉΤΑ ΑΡΕ ΤΆΚΗ.
    ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΠΡΏΤΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΚΡΙΤΙΚΉ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΊΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΏΗΝ ΔΗΜΆΡΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΏΗΝ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ ΚΑΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΌΤΑΝ ΕΣΕΙΣ Ο ΊΔΙΟΣ ΠΑΡΆΝΟΜΗΤΕ.
ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΞΈΡΕΤΕ ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΜΠΌΧΑΛΗ ΚΆΝΕΤΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΆΤΗ ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΘΉΚΟΝΤΟΣ.
ΔΊΝΕΤΑΙ  ΆΔΕΙΕΣ ΕΝΏ ΞΈΡΕΤΕ  ΌΤΙ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΟΎΜΕΝΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΆ ΚΑΙ ΑΚΊΝΗΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ.
ΤΟ ΝΌΜΟ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΟΡΦΙΆΤΗΣ.
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ.
ΒΈΒΑΙΑ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΟΚΟΎΝ.
 ΓΚΡΕΜΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΣΚΆΛΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΠΑΡΆΝΟΜΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ.
ΞΈΡΕΤΕ ΕΠΊΣΗΣ ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΌΤΙ ΣΤΗ ΜΠΌΧΑΛΗ ΈΧΟΥΝ ΚΑΙ ΈΧΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΑ ΚΈΡΔΗ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΕΡΊΠΟΥ ΣΤΙΣ 350.000 ΕΥΡΏ.
 ΚΙ ΌΜΩΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΉ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΆΤΕ ΣΙΓΉ ΙΧΘΎΟΣ ΜΕΘΟΔΙΚΆ ΚΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΑ.
ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΘΉΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΠΟΥ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΉΜΑΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΔΏ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΠΟΎ ΕΣΕΊΣ ΟΡΚΊΣΤΗΚΑΤΕ
  ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΊΤΕ  ΜΑΖΊ ΒΈΒΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Κ ΑΡΜΈΝΗ.
ΣΑΣ ΈΧΩ ΣΤΕΊΛΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2021 ΌΛΑ ΕΚΕΊΝΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΕ ΕΣΆΣ ΆΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΎΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ.
ΌΤΙ ΜΕ ΒΆΣΕΙ ΤΟ ΝΌΜΟ ΤΟΥ 1923 ΦΕΚ ΑΡ. ΦΎΛΛΟΥ 228 ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΆ ΚΑΙ ΑΚΊΝΗΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ.
ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΣΆΣ ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΉ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΎΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΊΩΝ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΉΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΝΌΜΩΝ.
ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ Ο ΖΑΚΥΝΘΙΝΌΣ ΛΑΌΣ ΣΑΣ ΥΠΕΡΨΉΦΙΣΕ ΜΕ 70% ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΏΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΊΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΕΤΕ ΤΟ ΝΌΜΟ.
ΣΤΑΘΕΊΤΕ ΣΥΝΕΠΉΣ ΣΕ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΉΚΑΤΕ».