ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Αυστηρές συστάσεις για τον τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς του ελαιολάδου από παραγωγούς και πωλητές, απηύθηνε η Διεύθυνση Υγείας και ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μυλωνάς.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Υπηρεσία, παραγωγοί ελαιολάδου και ελαιοτριβείς, χρησιμοποιούν για προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά, δοχεία μεταλλικά και πλαστικά, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τρόφιμα και μάλιστα πολλές φορές προηγουμένως έχουν χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά επικινδύνων υλικών για την υγεία του ανθρώπου, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες επισημάνσεις.

- Τα δοχεία αυτά δεν έχουν την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα ή το κατάλληλο σήμα ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη ένδειξη ότι περιέχουν τρόφιμα (π.χ λάδι) όπως προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, υπογραμμίζει η Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

- Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι παραγωγοί καθώς και όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την μεταφορά-συσκευασία και εμπόριο λαδιού και άλλων τροφίμων να μην κάνουν χρήση ακατάλληλων δοχείων για την αποθήκευση και μεταφορά τους και να χρησιμοποιούν δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα, διότι, έστω και αν συμβεί σε μικρό βαθμό  μεταφορά ουσιών από ακατάλληλά δοχεία στο λάδι ή σε άλλα τρόφιμα, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στην Δημόσια Υγεία. Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι ελαιοτριβείς οι οποίοι συνεργάζονται με τους παραγωγούς, να τους ενημερώνουν συνεχώς για το θέμα αυτό.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αποθήκευσης και διακίνησης βρώσιμων ελαίων, παρακαλούνται να μην δέχονται λάδι σε περιέκτες ακατάλληλους για τρόφιμα.

- Τόσο η Υπηρεσία μας όσο και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες πρόκειται να διενεργήσουν ελέγχους για τον σκοπό αυτό, και θα επιβληθούν τα νόμιμα.