ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Tην ένταξη 3 νέων έργων στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013», δύο εκ των οποίων αφορούν την Ζάκυνθο, υπέγραψε σήμερα ο Περφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου.

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση ΝΑΟΚ, κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας στην Κέρκυρα» και 2 έργα στη Ζάκυνθο:  «Στατική ενίσχυση –Αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη» και «Στερέωση και αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζακύνθου».

Το έργο «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση ΝΑΟΚ, κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας στην Κέρκυρα» το οποίο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντάσσεται με προϋπολογισμό 4.127.000€ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση του πάρκου στη θέση ΝΑΟΚ,  ανακατασκευή του πεζοδρομίου και προστασία του παραλιακού τοίχου της λεωφόρου Γαρίτσας από τις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Κ. έως και τον Ανεμόμυλο, κ.α.  Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 33 μήνες.

Το έργο  «Στατική ενίσχυση –Αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη Ζακύνθου» είναι προϋπολογισμού 1.056.700€.

Πρόκειται για γέφυρα που βρίσκεται στην έξοδο της πόλης της Ζακύνθου και αποτελεί την σύνδεση της πόλης με το νότιο και πιο τουριστικό τμήμα του νησιού. Το έργο αποκατάστασης προβλέπει μεταξύ άλλων πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας και αποκατάσταση των τοιχοποιιών της γέφυρας με κονιάματα ειδικής σύνθεσης, απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων και κατασκευή λίθινων στηθαίων στη γέφυρα, αποκατάσταση του οδοστρώματος με δάπεδο από καλντερίμι και εγκατάσταση νέου παραδοσιακού φωτισμού στη γέφυρα.  Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει σε 16 μήνες.

Τέλος, το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζακύνθου» είναι προϋπολογισμού 434.300€.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν: αποκατάσταση  μορφολογικών χαρακτηριστικών του ναού, στατική αποκατάσταση, αποκατάσταση στέγης και δαπέδου, ανακατασκευή κωδωνοστασίου και  κτιρίου καθώς και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.  Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 23 μήνες.

Φορέας υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.