ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ |
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στη βιώσιμη λειτουργία των ΜμΕ, οι οποίες υπό τις σημερινές συνθήκες βαθιάς ύφεσης βρίσκεται σε κίνδυνο και αποτελούν για την χώρα μας το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι ΜμΕ συνιστούν το βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης παραγωγής, προόδου των καινοτομιών, καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για να είναι σε θέση να επιτελέσουν αυτές τις πολύπλευρες λειτουργίες χρειάζονται κεφάλαια και στήριξη από την πολιτεία, μια βοήθεια που δεν ακούσαμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη .
Οι ΜμΕ χρειάζονται για να συνεχίσουν τη προσφορά τους πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και οικονομική στήριξη για να μην οδηγηθούν σε λουκέτα και απολύσεις εργαζομένων λόγω της ενεργειακής κρίσης που μαστίζει και τη χώρα μας μετά από τις κρίσεις των μνημονίων και της πανδημίας COVID-19.
Είναι ανάγκη για να καταφέρουν να επιβιώσουν οι ΜμΕ, η συγκρότηση ενός νέου πλαισίου σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα διατεθούν την τρέχουσα περίοδο με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ και την διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση τους και την μετεξέλιξη τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Η δυσκολία στη λήψη χρηματοδότησης από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων και ορων που θέτουν.
Η μη αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η αντιαναπτυξιακή φορολογική πολιτική σήμερα οδηγούν δυστυχώς σ΄ένα δύσκολο επιχειρηματικό μέλλον και στην οικονομική καταστροφή αν άμεσα η πολιτεία δεν προχωρήσει σε στήριξη κάτι όμως που για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση. Το δύσκολο χειμώνα που έρχεται λόγω της ενεργειακής κρίσης, η εξίσωση υψηλά λειτουργικά κόστη με μειωμένο τζίρο δεν βγαίνει και πολλές από τις 680 χιλιάδες ΜμΕ με 1,5 εκ, εργαζόμενους θα οδηγηθούν σε αφανισμό. Ζητάμε ως εμπορικός κόσμος τη στήριξη της πολιτεία
1. Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
2. Θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων & χαμηλότοκων δανείων
3. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού
4. Ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ, μέσω κρατικών παρεμβάσεων, χρήση ευέλικτων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πλήρους εκμετάλλευσης των πόρων του ΕΣΠΑ.
5. Αντιμετωπιση των πληθωριακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
6. Φορολογικές ελαφρύνσεις όπως, η πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους και η οριστικη κατάργηση των προχωρημένων και άδικων τεκμηρίων διαβίωσης.
7. Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις όπως το “πάγωμα” και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ με μετατροπή της κεφαλοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο κατά τη συνταξιοδότηση.
8. Θέσπιση μιας ενιαίας, ελκυστικότερης και ομογενοποιημένης Πάγιας ρύθμισης 48 μηνιαίων δόσεων για τακτικές και έκτακτες οφειλές από κάθε αιτία, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία, με τις πρώτες 24 δόσεις να απαλλάσσονται επιτοκιακών επιβαρύνσεων, ενώ από την 25η και για το σύνολο των επιλεγόμενων δόσεων θα επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 2,5%
9. Κατάργηση του παρωχημένου Φόρου Πολυτελείας
10. Εντατικοποίηση ελέγχων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και φαινομένων αισχροκέρδειας στην τιμή διάθεσης καυσίμων
11. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς ο εξωγενής ορισμός της τιμής των ενεργειακών προϊόντων, διογκώνει τα κόστη των επιχειρηματιών
12. Απαλλαγή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από τέλη και φόρους υπέρ τρίτων