Η πρωτοφανής για ανεπτυγμένη οικονομία απόφαση για τον εφάπαξ φόρο, ισοδύναμο με κούρεμα, των καταθέσεων στην Κύπρο, βρίσκει έντονα προβληματισμένο κάθε φιλελεύθερα σκεπτόμενο άτομο, καθώς θίγει το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας.Για μια ακόμη φορα παρατηρούμε πως η εμπλοκή του Κράτους, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα φέρνει προβληματικές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις.

Η Φιλελεύθερη πρόταση υποστηρίζει το διαχωρισμό του Κράτους από την οικονομία και τη προώθηση ενός διαφανούς χρηματοπιστωτικού συστήματος όπου το ρίσκο θα κατανέμεται όσο πιο δίκαια γίνεται στους άμεσα εμπλεκόμενους και όχι σε ανυποψίαστους και αμέτοχους πολίτες.

Η δημιουργία ενός τέτοιου χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Θα πρέπει να αναγνωριστεί πως είτε το επιθυμούμε είτε όχι ένα παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα ξεπερνά τις δυνατότητες ελέγχου και στήριξης από τα εθνικά κράτη και θα πρέπει να αναζητηθούν υπερεθνικές λύσεις.

Την ίδια στιγμή τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ωφείλουν να έχουν τα οικονομικά τους σε τάξη και να δρούν εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Ό αλόγιστος δανεισμός, τα προνόμια και επιδοτήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες οδηγούν σε αδιέξοδο σε περιόδους κρίσης, ένα αδιέξοδο από το οποίο καμία οικονομία δεν είναι προστατευμένη, όσο ισχυρή και να φαίνεται.

Στο φετινό καρναβάλι, πέφτει η μάσκα του παντοδύναμου και πανταχού παρόντος κράτους. Ελπίζουμε πως θα ανοίξει δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, σε προστάτη των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών αντί για προστάτη συμφερόντων.του Ανέστη Κοκκάκη

ΜΓΣ της Φιλελευθερης Συμμαχίας