Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Τ.Κ. Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δ.Ε. Ζακύνθου στη Μπόχαλη», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, καθώς και της πράξης: «Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Τ.Κ. Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δ.Ε. Ζακύνθου στη Μπόχαλη»!


Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε από το γραφείο του κ. Σπύρου, για την υπογραφή των δύο έργων, συνολικού προϋπολογισμού 9.595.000 ευρώ, υπάρχουν σαφείς προυποθέσεις:

1. Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από τις 30-06-2013 θα πρέπει να έχει γίνει η διάνοιξη των νέων γεωτρήσεων, να έχουν επιβεβαιωθεί τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων γεωτρήσεων, που δημιουργούν προϋποθέσεις συνολικής αδειοδότησης του έργου και να έχουν αδειοδοτηθεί οι υφιστάμενες-προβλεπόμενες  στην ειδική έκθεση γεωτρήσεις, προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.

2. Μέχρι τις 30-12-2013 θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, με την προσθήκη νέου υποέργου που θα συνδέει όλες τις γεωτρήσεις, με τη δεξαμενή της Λιθακιάς και να έχει εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και η άδεια χρήσης νερού για το σύνολο των γεωτρήσεων του έργου.