Υπήρξαν εποχές που κανείς δεν της έδινε σημασία παρά τα όσα προβλήματα εντοπίζονταν, σήμερα η γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη γίνεται αντικείμενο έριδας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου Ζακύνθου για το ποιός θα την πρωτοφτιάξει...

Η απόφαση του Δήμου να εντάξει στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέμα αναφορικά με παρεμβάσεις στην γέφυρα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μυλωνά, ο οποίος με επιστολή του σημειώνει πως η Π.Ε. έχει φροντίσει ήδη το ζήτημα καθώς πρόκειται για δική της αρμοδιότητα. Για να μην υπάρξουν  και τυχόν παρεξηγήσεις για το κλίμα μεταξύ των δύο αρχών, ο κ. Μυλωνάς επισημαίνει, "βγάλτε το θέμα από την ημερήσια διάταξη εκτός κι αν το αποφασίσατε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους" (!).

«Από τον πίνακα θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου της 28ης Νοεμβρίου 2012 πληροφορηθήκαμε ότι εισηγείστε θέμα με: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2012, για την αφαίρεση πλινθόκτιστου τοιχίου γέφυρας Αγίου Χαραλάμπους και την τοποθέτηση κιγκλιδώματος».

Σας γνωρίζουμε ότι η παραπάνω γέφυρα αποτελεί τμήμα της 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού και κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτή αποτελεί αρμοδιότητα μας. Πέραν τούτου, η τοποθέτηση και ασφαλής αγκύρωση κιγκλιδώματος θα προκαλέσει περαιτέρω βλάβες στο κατάστρωμα της γέφυρας, ενώ η επιφανειακή στερέωση του θα εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων" αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης.

"Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε. Ζακύνθου έχει μεριμνήσει για την αποκατάσταση της γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη προκηρύσσοντας μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και αποκατάστασης γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη» που εκπονήθηκε από εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου. Η μελέτη έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επίκειται η ένταξη της στο Ε.Σ.Π.Α.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε για λόγους νομιμότητας και ουσίας να αποσύρεται το εν λόγω θέμα από την επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, εκτός και εάν το θέμα αναγράφηκε για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς