Εγκρίθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι προσλήψεις προσωπικού για το Δήμο Ζακύνθου, τους Παιδικούς Σταθμούς και το Σύνδεσμο Καθαριότητας.

Οι θέσεις που αναμένεται σε επόμενη φάση να εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και να προκηρυχτούν μέσω ΑΣΕΠ θα αφορούν τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων ή για την υλοποίηση προγραμμάτων.

Αφού καταγραφθήκαν οι ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ για ανθρώπινο δυναμικό, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας θα ζητήσει την έγκριση δέκα θέσεων και συγκεκριμένα, για επτά εργάτες καθαριότητας (ΥΕ), δύο οδηγούς απορριμματοφόρων (ΔΕ) και έναν χειριστή μηχανημάτων (ΔΕ) για οκτώ μήνες.

Για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών θα ζητηθούν δέκα θέσεις ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών (2), ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ Μαγείρων (1) και ΥΕ Καθαριστριών (1).

Τέλος, βάσει των αναγκών που κατέγραψαν οι υπηρεσίες του Δήμου προς έγκριση θα αποσταλεί η πρόσληψη συνολικά 62 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως πέντε μήνες, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  και συγκεκριμένα 50 εργατών καθαριότητας, δύο ηλεκτρολόγων, επτά οδηγών φορτηγών οχημάτων, τριών χειριστών σκαπτικών μηχανημάτων, δέκα ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών μηνών και η πρόσληψη με μίσθωση έργου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 56 καθαριστριών σχολείων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για δέκα  μήνες.