ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Αλλαγή σε ότι αφορά το θέμα της επικινδυνότητας του ελαιοπυρήνα και την μεταφορά του ζητά με έγγραφο του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κο Κων/νο Μουσουρούλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Διονύσης Μυλωνάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυλωνάς προτείνει την Τροποποίηση του Π.Δ. 405/96 περί της Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

«Το 1996 ψηφίστηκε το Π.Δ. 405/96 σύμφωνα με το οποίο διέπονται οι εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων συσκευασμένων ειδών. Στα είδη αυτά εντασσόταν και ο ελαιοπυρήνας, αφού εκείνη την εποχή το υλικό αυτό είχε υγρασία 2%, γεγονός που τον καθιστούσε επικίνδυνο φορτίο για μεγάλες ποσότητες με τα επιβατηγά πλοία.

Πλέον ο ελαιοπυρήνας έχει εξελιχθεί σε υλικό 2 φάσεων, με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία που φτάνει περίπου το ποσοστό του 70%. Με τα νέα δεδομένα λοιπόν, δεν πρέπει πλέον να νοείται ως φορτίο υψηλής επικινδυνότητας και να εμπίπτει στις αρχές του Π.Δ. 405/96.

Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην τροποποίηση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, διότι ο ελαιοπυρήνας είναι συνυφασμένος με την ελιά, σημαντικό κεφάλαιο στην οικονομία του νησιού μας. Η αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα αποτελεί προτεραιότητα, διότι συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των λυμάτων ελαιοτριβείων καθώς και στη συνολική μάζα των αποβλήτων. Ας σημειωθεί ότι το σύνολο του ελαιοπυρήνα εξάγεται με τα Ferry Boats καθόσον δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας στο νησί μας.»