ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στην Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, που οργανώνεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις και οκτώ ακόμη ελληνικές πόλεις, συμμετέχει και ο Δήμος Ζακύνθου.


Η Πρωτοβουλία αποτελεί μια συνέργεια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, του Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΔΕΠΠ) και του Ιδρύματος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ στην Ελλάδα και περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων – ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνώμων σε θέματα πολιτικής και τεχνογνωσίας διαχείρισης υδατικών πόρων σε ό,τι αφορά τις πηγές, τους τρόπους επεξεργασίας και την κατανάλωση, τη δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών για τους δήμους και τους πολίτες, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

- Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό, μιας ημέρας που μας φέρνει για άλλη μια χρονιά αντιμέτωπους με τις πολλές και κρίσιμες πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι παγκοσμίως, ανακοινώνεται η έναρξη μιας πρωτοβουλίας, που φιλοδοξεί να εισφέρει ουσιαστικές προτάσεις, καλές πρακτικές και μεθοδολογία για τη βιώσιμη διαχείρισής τους, σημειώνουν οι οργανωτές και συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία.

- Μια περιβαλλοντική οργάνωση, εννέα ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Ζάκυνθος, Τρίκαλα) που επιθυμούν να πρωτοστατήσουν στη βελτίωση του αστικού τους περιβάλλοντος και ένα γερμανικό πράσινο ίδρυμα ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας την Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ως μια κοινή προσπάθεια διαφύλαξης του πολυτιμότερου φυσικού μας  πόρου, μέσα από δράσεις ανάδειξης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, αλλά και των λύσεων που μπορούν να προωθηθούν για τη βιώσιμη διαχείρισή του.

- Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ αποτελεί απότοκο των συμπερασμάτων της έρευνας Απο-τιμώντας το Νερό που διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS το 2012 με άξονα την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης- εκπαίδευσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών και των δήμων, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδατικών πόρων, όσο και γενικότερα σε επίπεδο βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε, δυο μέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, στο Βόλο με σημαντική συμμετοχή Δημάρχων, Αντιδημάρχων Περιβάλλοντος, Διευθυντών και στελεχών ΔΕΥΑ μελών του ΔΕΠΠ και με την παρουσία εκπροσώπου της Ένωσης ΔΕΥΑ, που υποστηρίζει την προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, που είχε ενημερωτικό και συντονιστικό χαρακτήρα για τη οργάνωση των επικείμενων δράσεων της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε εμπεριστατωμένη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των συμμετεχόντων Δήμων-ΔΕΥΑ ως προς τη διαχείριση του νερού σε αστικό επίπεδο τόσο ως προς τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, όσο και ως προς τα επιτεύγματα σε διοικητικό/διαχειριστικό, τεχνολογικό και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Σε συνέχεια της συνάντησης των Ελλήνων εταίρων θα επιδιωχθεί η διεύρυνση της συνεργασίας και με άλλες πόλεις, ενώ αναμένεται να διοργανωθεί συνάντηση και με Γερμανικούς φορείς (περιβαλλοντική οργάνωση Grüne Liga, Ένωση Φορέων Δημόσιας Διαχείρισης Νερού, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της πόλης του Βερολίνου, κ.α.) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα πολιτικής και επικοινωνιακής (προς τους χρήστες) διαχείρισης του νερού, καθώς και τη μεταφορά διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας διαχείρισης, με έμφαση σε θέματα εξοικονόμησης και παραγωγής/ επαναχρησιμοποίησης νερού.