Η ένταξη τριών σημαντικών έργων στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου -όπως η ανάπλαση της παραλιακής-  αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την «Ανάπλαση της παραλιακής οδού Κ. Λομβάρδου» προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που αφορά στον ανασχεδιασμό του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ζακύνθου, από το Δημαρχείο μέχρι την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, με στόχο την αναδιαμόρφωση του χώρου για να αποτελέσει περιοχή αναψυχής, περιπάτου και τουριστικού πόλου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της παραλιακής, την διατήρηση και ενίσχυση της γραμμικότητάς της, την αύξηση του πρασίνου, την επιλογή σωστού φωτισμού, την δημιουργία ποδηλατοδρόμου, την μείωση του πλάτους του δρόμου και την πλήρη κατάργησή του πλησιάζοντας στο κέντρο της πόλης, που θα κάνει ευκολότερη την κίνηση των πεζών βελτιώνοντας το μικροκλίμα.


Δεύτερο σημαντικό έργο είναι η «Προμήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης, την διευκόλυνση της αστικής κινητικότητας, τη μείωση των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας.


Επίσης, εγκρίθηκε η «Προμήθεια υπόγειων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων»  προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Το έργο αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση δώδεκα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων με πλήρη εξοπλισμό, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλης που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση.

Στο ΟΣΑΑ επίσης, θα ενταχθούν τα έργα για τη δημοσιότητα και τη διαβούλευση και οι μελέτες ωρίμανσης.