ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με δύο βασικούς όρους δημοπρατείται στις 7 Μαίου το έργο «Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Τ.Κ. Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δ.Ε. Ζακύνθου στη Μπόχαλη»!


Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ, ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Αβράμης ενημέρωσε το σώμα για τις εξελίξεις από την πρόσφατη συνάντηση του στην Κέρκυρα με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για την πορεία του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 9,5 εκ. ευρώ και τους όρους που τέθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή:

Α) Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από τις 30-06-2013 θα πρέπει να έχει γίνει η διάνοιξη των νέων γεωτρήσεων, να έχουν επιβεβαιωθεί τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων γεωτρήσεων, που δημιουργούν προϋποθέσεις συνολικής αδειοδότησης του έργου και να έχουν αδειοδοτηθεί οι υφιστάμενες γεωτρήσεις, προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.

Β) Μέχρι τις 30-12-2013 θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, με την προσθήκη νέου υποέργου που θα συνδέει όλες τις γεωτρήσεις, με τη δεξαμενή της Λιθακιάς και να έχει εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και η άδεια χρήσης νερού για το σύνολο των γεωτρήσεων του έργου.

- Η ΔΕΥΑΖ πρόκειται να υποβάλει Τεχνικά Δελτία για την κατασκευή δικτύου υδροδότησης στην Αγ. Μαρίνα, Λούχα, Γύρι και ορεινές κοινότητες της Δ.Ε. Ελατίων και για την αντικατάσταση του δικτύου που είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες συνολικού μήκους 30 χιλ. με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ, σημείωσε κατά την συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιχείρησης Π. Αβράμης.

- Στόχος είναι η εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού του νερού χωρίς μηχανική επεξεργασία σε κάθε δεξαμενή και σε σημεία διανομής που θα καταγράψει μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις δεξαμενές της Λιθακιάς, της Μπόχαλης, του Ακρωτηρίου, του Πλάνου και του Κεφαλόβρυσου.