Σχετικά με την πώληση από το ελληνικό Δημόσιο κτιρίου που στέγαζε την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία  στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες επί πολλά έτη, ο βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς και  δήλωσε τα ακόλουθα:

« Το κτίριο αυτό  εκποιήθηκε έναντι πινακίου φακής  στην εταιρεία με τον τίτλο “Home Invest Belgium” για το ποσόν των 3.240.000 ευρώ, ενώ είχε αγορασθεί προ ετών (το 1995) αντί 8.430.000 ευρώ. Το έτος 2005 η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου είχε θέσει ως τιμή αφετηρίας σε περίπτωση πώλησης το ποσόν των 8.100.000 ευρώ. Γίνεται φανερό ότι η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει να ξεπουλήσει κυριολεκτικά δημόσια περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως ειδικότερα και κτίρια διπλωματικών αποστολών, με μεγάλη ζημία του ελληνικού Δημοσίου και χάριν αδιαφανών και ύποπτων διαδικασιών».