ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου παραμένοντας συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου προχώρησε στην συντήρηση και στον καθαρισμό του οδοστρώματος και της διαχωριστικής νησίδας στο δρόμο του αεροδρομίου.