Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 15-11-2013 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας κατάταξης αποκλειόμενων ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούνται οι επιλεγέντες (επιτυχόντες) άνεργοι να προσέλθουν από τη Δευτέρα 18-11-2013 στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.  Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΕΑΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οργανισμού (ΚΠΑ2).

Στο μεταξύ ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για την κάλυψη 10.000 θέσεων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, που δεν έχουν παραλάβει την απαραίτητη αίτηση από τον Δήμο Ζακύνθου, όπως προσέλθουν στον ΟΑΕΔ και εν συνεχεία στον Δήμο για να την παραλάβουν, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την πρόσληψή τους.