ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Ικανοποιημένα από την φετινή θερινή χρονιά φέρονται τα μέλη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου καθώς, τα πρόσφατα στοιχεία κάνουν λόγο για μείωση των περιστατικών με νεκρές χελώνες αλλά και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ωοτοκίας.


Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα, στις 13 Δεκεμβρίου, συζητήθηκαν δράσεις και συνεργασίες που πρόκειται να δρομολογηθούν, ενώ επισημάνθηκε ότι παρά τα όποια προβλήματα, λόγω και της οικονομικής κρίσης, "η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς, Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., Επαγγελματικοί και πολιτιστικοί Σύλλογοι, ιδιώτες) συνέβαλε αναμφισβήτητα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία του Ε.Θ.Π.Ζ.".

Κατά την διάρκεια όμως της συνεδρίασης παρουσιάστηκε επίσης, η εξέλιξη της υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» (Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με τα υποέργα “Προμήθεια τροχοβίλας για την υποστήριξη της ενημέρωσης στο Γέρακα Ζακύνθου” και “Αγορά γης με εντός αυτής κτίριο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κέντρο πληροφόρησης του κοινού στο Καλαμάκι Ζακύνθου” για τα οποία ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις για την προώθησή της υλοποίησής τους.

 Ομόφωνα εγκρίθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. η σύναψη «Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας» με τον Δήμο Ζακύνθου για την «παραχώρηση και χρήση των τριών λεωφορείων του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την υλοποίηση Μεταφορών Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα» με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, μέσω της πραγματοποίησης ενημερωτικών επισκέψεων στα Κέντρα Ενημέρωσης του Ε.Θ.Π.Ζ., την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς ατόμων στα πλαίσια της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών αστικής κινητικότητας (χωρίς την καταβολή κομίστρου).

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασιών για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. με το WWF Ελλάς με κύριο στόχο την εποικοδομητική συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών σε θέματα που άπτονται της ορθολογικής διαχείρισης περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην περιοχή των Σεκανίων.


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος «Διαχειριστικές Δράσεις για την Αλιεία στην Προστατευμένη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου» και σε εφαρμογή της απόφασης του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Διαχείριση των Ιχθυοαποθεμάτων στην περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ, πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2012 η πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής. Στην Ειδική Επιτροπή αυτή συμμετέχουν αντιπρόσωποι από το Ε.Θ.Π.Ζ., το Λιμεναρχείο, την  Διεύθυνση Αλιείας, τους Επαγγελματίες Αλιείς της Ζακύνθου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Χώρο (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα).

Κατά την διάρκεια της 1ης συνεδρίασης αρχικά καθορίστηκαν οι στόχοι και προσδοκίες της Επιτροπής κατόπιν των εισηγήσεων όλων των μελών της. Στην συνέχεια συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την Έρευνα για την παρακολούθηση και εκτίμηση της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων τόσο στον θαλάσσιο χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου, στα πλαίσια των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Ε.Θ.Π.Ζ. σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ε.Λ.ΚΕ.ΘΕ.) καθώς επίσης και του Δικτύου Διαχειριστών των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου (Δικτυο MedPAN). Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την Ανάπτυξη και Διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των ιχθυοαποθέματων, την ενίσχυση του κλάδου της επαγγελματικής αλιείας καθώς επίσης και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων προς την κατεύθυνση αυτή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. και γενικότερα στη παράκτια περιοχή της Ζακύνθου, τόσο μέσω χρήσης συστημάτων εντοπισμού των αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας όσο και μέσω συντονισμένης προσπάθειας των αρμόδιων υπηρεσιών (Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, Εισαγγελικές Αρχές). Τέλος, καθορίστηκαν οι δράσεις ι και οι εργασίες (συμπλήρωση Ερωτηματολογίων Αλιείας, Επιστολές σε σχετικές Υπηρεσίες για διαθεσιμότητα στοιχείων, κλπ) της Ειδικής Επιτροπής στο αμέσως επόμενο χρονικά διάστημα για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν κατά την διάρκεια της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής.