Με κυριότερα θέματα τον καθορισμό τελών για το 2013, τον προυπολογισμό και την δέσμευση ΑΦΜ οφειλετών συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Επικύρωση πρακτικών της 12ης,13ης,15ης , 16ης και 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Πρόεδρος Δ.Σ


2. Καθορισμός τελών Δήμου Ζακύνθου οικ. έτος 2013 κ.Δήμαρχος

3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
κ.Δήμαρχος


4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 294/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΖ οικ. έτος 2013». κ. Π.Αβράμης
5. Εξώδικος δικαστικός συμβιβασμός παραίτησης από την ασκηθείσα έφεση κατά της 45/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου. κ.Δήμαρχος
6. Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων –έργων κ. Δήμαρχος
7. Μεταφορά εκτάκτων εσόδων (ΣΑΤΑ) σε τακτικά. κ. Δήμαρχος

8. Δέσμευση Α.Φ.Μ οφειλετών. κ. Δήμαρχος

9. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ε.Μ.Π. για το ερευνητικό πρόγραμμα:
«Λειτουργικά και Βιοκλιματικά Πρότυπα ως παράγοντες ελκυστικότητας της πόλης της Ζακύνθου-Διερεύνηση σκοπιμότητας- εφικτότητας Δημοτικής αστικής παρέμβασης στον δημόσιο χώρο». κ. Δήμαρχος


10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ για την πράξη «Ανάπλαση και ανάδειξη Ενετικής Βαρδιόλας Κυψέλης Ζακύνθου». κ. Δήμαρχος

11. Δημιουργία Δημοτικού Διαδυκτιακού Κέντρου Εκπαίδευσης στην Τ.Κ. Βανάτου. κ. Δήμαρχος


12. Έγκριση μελέτης για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αλυκανά. κ. Δήμαρχος
13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 94/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την «Έγκριση δρομολογίων Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ χειμερινής περιόδου 2012-2013». κ. Σπ.Βούτος


14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής στις τουριστικές εκθέσεις Ουτρέχτης και Βιέννης. κ. Δήμαρχος
15. Μεταφορά άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου σε κενή θέση, επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Φωσκόλου και Γλάδστωνος. κ.Πρόεδρος Δ.Σ
16. Έγκριση καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου. κ.Πρόεδρος Δ.Σ


17. Συνδιοργάνωση προβολής ταινιών με το Διεθνή Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Πάτρας. κ.Πρόεδρος Δ.Σ


18. Αιτήσεις. κ.Πρόεδρος Δ.Σ