ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

«Σας καλούμε όπως άμεσα ολοκληρώσετε τα Υποέργα που έχετε αναλάβει … απολύτως ορατός ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΘΕΜΑ :«OPEN MALL»  | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Κύριε Δήμαρχε, Ι. Ως γνωρίζετε μεταξύ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου συνήφθη η από 28-11-2018 Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη “Ανοικτό...

Εγκρίθηκε τις ημέρες αυτές ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία της μελέτης του έργου «Επισκευή και Εκσυγχρονισμός του Μουσείου Ζακύνθου» συνολικού́ προϋπολογισμού́ εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (692.258,06 €).   « Πρόκειται για την υλοποίηση μιας σημαντικής δέσμευσης του Βουλευτή...

Όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ναυαγίου που Υπουργοί παίρνουν σωστές, εφαρμόσιμες, δίκαιες και αναπτυξιακής προοπτικής αποφάσεις με πραγματικό σκοπό το όφελος της Τοπικής Κοινωνίας.    Η Εκκλησία δεν έχει λόγο να είναι εναντίον της Κυβερνητικής αυτής απόφασης απεναντίας πρέπει να είναι ικανοποιημένη...

Ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου η  αποκατάσταση της Κρυονερίου ,αμέσως μετά την στροφή,  όπου εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης υπήρξε κατολίσθηση προκαλώντας μεγάλη επικινδυνότητα στο δρόμο. «Άμεση είναι η ανταπόκριση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των Τεχνικών Υπηρεσιών για την  αντιμετώπιση της αιφνίδιας αστοχίας...

Επανεξελέγη το ίδιο προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου το πρωί της Κυριακής ,09/01/2022 , σε ειδική συνεδρίαση. Συγκεκριμένα,  παραμένουν στις θέσεις τους ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σταύρος Κακολύρης , ο Αντιπρόεδρος, Γιάννης Φεαρδούρος και ο Γ.Γραμματέας ,Παναγιώτης Δρόσσος. Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των μελών...