Με την επισήμανση – μήνυμα με συγκεκριμένους αποδέκτες  - ότι,  η προσπάθεια βελτίωσης της Μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων στο ΛΙΒΑ  αναφορικά με την  λειτουργία της και την αποδοτικότητά της  είναι «καθημερινή και επίπονη»,  η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ δίνει στην δημοσιότητα τα πρώτα ποσοτικά στοιχεία επεξεργασίας και ανάκτησης. Παράλληλα, ενημερώνει την κοινή γνώμη της Ζακύνθου  προκειμένου – καθώς φαίνεται -να καταρριφθούν οι όποιες  «διαπιστώσεις» και «εκτιμήσεις» που θέλουν τη διακοπή λειτουργίας της  μονάδας, ότι την ερχόμενη εβδομάδα  και συγκεκριμένα  μετά της 16 Απριλίου 2018 ξεκινά η δημοπράτηση της οδού πρόσβασης στη Μονάδα και αρχές Μάιου  η διαγωνιστική διαδικασία για την ΟΕΔΑ η οποία περιλαμβάνει τη νέα σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και τα πρώτα κύτταρα του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Συγκεκριμένα ,

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                            Ζάκυνθος 12-4-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας προσωρινής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων, έχουμε στη διάθεσή μας και τα πρώτα ποσοτικά στοιχεία επεξεργασίας και ανάκτησης. Τα στοιχεία αυτά εμπεριέχουν ποσότητες εισερχόμενων υλικών, ποσότητες ανάκτησης οργανικών υλικών προς χουμοποίηση, ανακυκλώσιμες συσκευασίες που ανακτήθηκαν και υπόλειμμα το οποίο δεματοποιήθηκε.

Αναλυτικά οι ποσότητες αυτές, ανά μήνα, έχουν ως εξής :

από

έως

εισερχόμενη ποσότητα

σε τόνους

ανάκτηση οργανικού

σε τόνους

ανάκτηση συσκευασιών

σε τόνους

Υπόλειμμα

σε τόνους

23-Δεκ

31-Δεκ

96,18

 

 

90

1-Ιαν

31-Ιαν

1.607,16

667,20

16,00

890,00

1-Φεβ

28-Φεβ

2.018,96

710,40

19,00

1.215,75

1-Μαρ

31-Μαρ

1.859,91

696,00

18,00

1.074,00

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι συλλέχθηκαν 5.582 τόνοι απορριμμάτων και από αυτά ανακτήθηκαν 2.073 τόνοι οργανικού υλικού (αποφάγια) και  53 τόνοι ανακυκλώσιμες συσκευασίες (σίδηρο, πλαστικό διαφόρων ειδών και αλουμίνιο). Από τη παραπάνω επεξεργασία το υπόλειμμα ανέρχεται σε 2.073 τόνους το οποίο και δεματοποιήθηκε για μελλοντική επεξεργασία στην υπό δημιουργία ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι,

Α. από τους 5.582 τόνους απορριμμάτων οι 2.000 περίπου προέρχονταν από απορρίμματα που βρίσκονταν ήδη στους δρόμους του νησιού πλέον των δύο μηνών.

Β. το μέσο ποσοστό ανάκτησης στην Μονάδα ξεπερνά κατά βάρος το 45%.

Γ. για πρώτη φορά στο νησί μας πραγματοποιήθηκε επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν τα πρώτα ποιοτικά αποτελέσματα παραγωγής εδαφικού υλικού από σκουπίδια.

Η προσπάθεια βελτίωσης της Μονάδας ως προς την λειτουργία της και ως προς την απόδοση αυτής είναι καθημερινή και επίπονη.

Με την ευκαιρία να πληροφορούμε τους Ζακυνθινούς ότι την εβδομάδα μετά την 16η Απριλίου 2018 ξεκινά η δημοπράτηση της οδού πρόσβασης στη Μονάδα και αρχές Μάιου  η διαγωνιστική διαδικασία για την ΟΕΔΑ η οποία περιλαμβάνει τη νέα σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και τα πρώτα κύτταρα του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Μια νέα περίοδος έχει ήδη δρομολογηθεί στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού μας. Σε κάθε περίπτωση η συμβολή με ορθολογική διαχείριση και ανακύκλωση των συμπολιτών μας είναι σε άμεση και πρώτη προτεραιότητα προκειμένου το μοντέλο αυτό να είναι αποδοτικό και πετυχημένο…

Ζάκυνθος Καιρός