ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” για την “Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας (εξοπλισμός)”, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Με την πρόσκληση αυτή ο κ. Περιφερειάρχης καλεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει την προμήθεια νοσοκομειακού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ) εξοπλισμού μονάδων υγείας και ειδικότερα αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ για τα Ιόνια Νησιά.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ
Ζάκυνθος Καιρός