ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

           Οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες αλλά με εφαρμογή προτύπων και αντιπλημμυρικών μελετών.                                                                                   Την αναγνώριση της σημασίας των ανεμογεννητριών για την καθαρή ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την συνέχιση του διαλόγου και την συνεργασία με...

Η Ελληνική Ομογένεια έχει εκφράσει πολλές φορές, κατά το παρελθόν, τη συμπαράστασή  της σε όλα τα θέματα μείζονος σημασίας, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα μας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινώς μυριάδες προβλήματα, το Συμβούλιο μας κρίνει ότι έχει την ιερή υποχρέωση να τοποθετηθεί απέναντι στο...

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ Από της εκλογής της παρούσης Δημοτικής Αρχής επεδίωξα να ασχοληθώ με την ανθρωπογεωγραφία των αιρετών και υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών. Ήθελα να αναγνωρίσω τις αιτίες που έχουν το Νησί στην πολύπλευρη απαξίωση από άποψη υποδομών και κοινωνικής παρουσίας. Κατέληξα ότι εις όλους τους τομείς υπάρχουν οι υπεύθυνοι...

Αξιοποιώντας την πείρα της πρώτης φάσης της πανδημίας καθώς και τα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, η ελληνική κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή κατά την δεύτερη φάση της πανδημίας στοχευμένα τοπικά μέτρα για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ενεργοποιούμε στην ιστοσελίδα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πριν από ένα χρόνο, σαν σήμερα, καταθέσαμε την παρούσα αιτιολογημένη πρόταση για «τη δημιουργία τριών Δήμων στο νησί της Ζακύνθου». Επειδή πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων, δεν έχουν ενημερωθεί, δημοσιεύουμε ξανά την πρότασή μας, ώστε να αποτελέσει βάση για διάλογο.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ...

Ζάκυνθος Καιρός